Video Video

27 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 - finały – Manufaktura Łódź Bezpieczna broń Go-Now projektu Dariusza Wadowskiego. Ponad 100 zawodników osobno w każdej konkurencji z około 20 różnych klubów szermierki historycznej. Konkurencje: szabla i miecz długi, w kategoriach wiekowych: do lat 8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-19, powyżej lat 19. Oprócz tego osobna kategoria dla kobiet od lat 14 w szabli i w mieczu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Z A P R A S Z A M Y